EN

Leksikon

Leksikon je rezultat višegodišnjih istraživanja sprovedenih na Institutu za ekonomsku diplomatiju, koja su finalizovana kao inovacioni projekat Instituta, koje je prihvatilo i sufinansiralo Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Srbije (2011/2012).

Rukovodilac projekta i glavni redaktor Leksikona:
Prof. dr Miroslav Raičević.

Članovi Redakcionog odbora:
Prof. dr Budimir Lazović, zamenik glavnog redaktora i redaktor za oblasti Međunarodni odnosi i Spoljna politika; Prof. dr Mlađan Kovačević, član RO i redaktor za oblasti Međunarodni ekonomski odnosi i Međunarodno poslovanje; Prof. dr Dobrosav Mitrović, član RO i redaktor za obast Pravo međunarodnih privrednih odnosa; Prof. dr Maja Stanivuković, član RO; Dr Mirjana Cukavac, član RO; Jelena Simović, sekretar RO.

U istraživanjima i izradi Leksikona angažovani su saradnici iz zemlje i inostranstva, kao i stručni timovi državnih institucija nadležnih za određene oblasti. Od ukupno 53 autora (profesori univerziteta, naučnici, diplomate i eksperti iz pojedinih oblasti) 13 je iz inostranstva, i to iz Indije, Kine, Rusije, Nemačke, Švajcarske, Holandije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, 26 su doktori nauka, među kojima je veliki broj profesora univerziteta u zemlji i inostranstvu, 7 doktoranata (na univerzitetima u zemlji i svetu) i dva poslediplomca. Ostali autori su afirmisani domaći i inostrani stručnjaci iz institucija i organizacija nadležnih za odgovarajuće oblasti.

Složenost savremene ekonomsko-diplomatske aktivnosti uslovila je specifičnu formu Leksikona. Leksikon sadrži dvadeset četiri eseja i 628 odrednica. Pored usko specijalizovanih tema, kao što su eseji o modelima ekonomske diplomatije (Ekonomska diplomatija EU, Kine, Rusije, Indije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedoniji), u Leksikonu su našli mesto i eseji opštijeg značenja, a čija tematika ima odgovarajući značaj za uspešno odvijanje međunarodne ekonomske saradnje i međunarodnog poslovanja. Odrednice o svim ključnim kategorijama ekonomske diplomatije, međunarodnog poslovanja, međunarodnog poslovnog finansiranja, spoljne trgovine, carinskog poslovanja i pravnih okvira koji regulišu sve to, instruktivne su i fokusirane na praksu.

Na ovaj način, Leksikon doprinosi profesionalnim prednostima kroz sistematizaciju multidisciplinarnih znanja, njihovu laku dostupnost i efikasnu primenu u praksi. Leksikon je namenjen ekonomskim diplomatama naše zemlje i zemalja regiona, poslovnim ljudima, istraživačima, studentima i poslediplomcima.

Dodaj komentar