EN

Doprinos crkava i verskih zajednica izgradnji održivog mira

Povodom Evropske godine međukulturalnog dijaloga, asocijacija CIVIS organizovala je u prostorijama Saveta Evrope u Strazburu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Doprinos crkava i verskih zajednica izgradnji održivog mira u jugoistočnoj Evropi“.

Predstavnici crkava i verskih zajednica imali su priliku da razmene svoje stavove sa evropskim stručnjacima i predlože kako crkve i verske zajednice mogu da doprinesu izgradnji poverenja i pomirenja među narodima i etničkim grupama u regionu u cilju očuvanja krhkog mira.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih verskih zajednica i crkava jugoistočne Evrope, ambasadori stalnih delegacija jugoistočne Evrope, ugledni teolozi i verski teoretičari. Dvojezična publikacija koja sadrži transkripte govora izdata je i predstavljena u Strazburu, Zagrebu i Beogradu.

Dodaj komentar