EN

Mora se pronaći zajednički politički okvir

Da li je dobro da se opozicija okuplja u dva bloka ili je bolje da se Vi i Milan Panić dogovorite?

Potpuno je neizvesno u koliko će se blokova i saveza opozicija okupljati. Ono što danas postoji na opozicionoj sceni Srbije, veoma je različito među sobom. Logično je da se najpre povezuju snage koje imaju slična programska opredeljenja i slično gledaju na način kako se može doći do zajedničkih ciljeva. Dobro je da se ponovo javljaju ideje okupljanja jer to može da bude korisno u traženju puta do promena. Što se tiče dogovora, ja ne znam da li gospodin Panić ima mandat da se u ime nekih stranaka dogovara, ja taj mandat nemam. Lično nisam član ni jedne stranke niti predstavljam neki blok stranaka. Ako je reč o sedam partija koje su se nedavno dogovorile o saradnji, a u čemu je Fondacija za mir i rešavanje kriza, čiji sam predsednik, kordinator, mi sada radimo na izgradnji zajedničkog akcionog programa. Niko u tom bloku nije lider koji bi u ime drugih mogao sa bilo kim predgovarati, a najmanje ja. O svemu i dalje odlučuju rukovodstva tih stranaka, a biće onako kako se svi dogovore.

Šta je razlog da se ide odvojeno? Da li se snaga time gubi? 

Demokratija pretpostavlja legitimni pluralizam različitih mišljenja i stavova. Postojanje više partija i partijskih saveza samo po sebi ne mora da znači gubljenje energije, pogotovo u periodu kada nekakvi izbori nisu na vidiku. U ovom periodu treba raditi na učvršćivanju sopstvenih stranaka i saveza u programskom i organizacionom smislu. Samo tako utemeljene partije i blokovi, mogu dalje da ulaze u saradnju koja će tada takođe imati realnih izgleda.

Ima li šanse da dođe do nekakvog udruživanja?

To zavisi od svih aktera. Mora se prvo pronaći zajednički politički okvir, a tu i tamo odustati od izvesnih detalja koji su važni jednoj ili malom broju stranaka. To udruživanje je moguće samo oko jasnih programa kojima se precizira šta se hoće pre izbora i posle izbora. Udruživanje podrazumeva strpljiv i uporan rad na usaglašavanju stavova, utvrđivanju ciljeva i načina na koji se dalje politički deluje.

U slučaju delimičnog uspeha na izborima da li bi Vaša grupacija bila spremna da sarađuje sa partijom na vlasti, ukoliko bi to opet bili socijalisti? 

To je opet pitanje za rukovodstva stranaka sa kojima Fondacija sarađuje. Lično mislim da sa ovakvim socijalistima kakvi su danas nema saradnje, jer su oni najveći krivci za stanje u kome se zemlja nalazi. Ali ako se dogodi promena kakva se dogodila u Crnoj Gori, što možda nije nemoguće, da se vladajuća stranka pocepa na krilo koje je reformski orijentisano i koje prihvata principijelnu i konstruktivnu saradnju sa ostalim strankama i ima snage da se odredi prema greškama u dosadašnjem radu, to bi bila nova okolnost.

Intervju predsednika Fondacije Borisa Vukobrata 
NAŠA BORBA, SR JUGOSLAVIJA, Jun 1998

Dodaj komentar