EN

Živeti sa različitošću i imati koristi od nje

Ovaj projekat fokusiran je na nedavno objavljeni dokument Saveta Evrope „Živeti zajedno, kombinujući različitost i slobodu u 21. veku“, Izveštaj grupe uglednih osoba Saveta Evrope.

CIVIS će organizovati promocije ovog izveštaja na univerzitetima u Srbiji kako bi podigao svest o glavnim rizicima i pretnjama u 21. veku.

Projekat podržava ambasada Švajcarske konfederacije u Beogradu.

Dodaj komentar