EN

Online knjiga: Neoklasicizam na Balkanu i drugi eseji

Izdavač
Asocijacija nevladinih
organizacija Jugoistočne Evrope CIVIS
Dositejeva 4, 11 000 Beograd

Autor
Vladimir Gligorov
Beograd, 2012

Ova knjiga je dostupna za prodaju. Da biste kupili knjigu, kontaktirajte nas putem stranice Kontakt. Radujemo se Vašem kontaktu.

Predgovor

Radovi i eseji prikupljeni u ovoj knjizi pisani su u poslednjih više od 15 godina i uglavnom odražavaju jedan aspekt mog rada otkako sam se pridružio Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (WIIW). Odabrao sam ih uglavnom iz tri razloga. Prvo, neki su bili uticajni u vreme pisanja; drugo, studije nekih zemalja su napisane kako bi se podržao određeni pristup politici za koju se zalažem; treće, neki odražavaju moj opšti pogled na tranziciju i razvoj na Balkanu. Najranije delo napisano je 1995. godine, a poslednje objavljeno u štampi 2011. godine. Praktično su svi radovi nastali prvobitno u jednoj ili drugoj publikaciji WIIW-a.

Možda je još kontroverzniji dokument o trgovini na Balkanu zbog utiska da baca pesimistično svetlo na regionalne integracije i saradnju. Neki moji kasniji, kao i radovi drugih ljudi, sugerišu da je potencijalna trgovina čak i manja od stvarne i da se može očekivati dalji relativni pad međuregionalne trgovine. To gledište je ostalo kontroverzno. Kao i u slučaju ostalih eseja i radova iz ove zbirke, promene nisu napravljene u originalnom delu.

Najčitanie delo bilo je o troškovima kosovske krize koje smo Nikolas Sandstrom i ja pisali usred kampanje NATO bombardovanja bivše Jugoslavije 1999. Privuklo je interesovanje kako zbog spekulacije o troškovima koje smo napravili, tako i zbog metodologije koju smo usvojili.

Izvesnu diskusiju pokrenuo je kratki članak o krizi u Albaniji 1996-1997. Pre krize, MMF i neki istraživači su Albaniju pohvalili jer je napravila malo čudo brze tranzicije. Naslov članka aludira na to, a sam članak dalje raspravlja o određenom objašnjenju krize i njenih trajnih posledica. Oba članka bila su kontroverzna.

Članak o dugu u Hrvatskoj takođe je bio kontroverzan. Reč je o predstavljanju mog shvatanja ekonomske tranzicije u toj zemlji i ima neke veze sa opštim pitanjem dužničke politike na Balkanu. Radio sam pre i posle toga na pitanjima tekućeg računa i održivosti duga, ali ovo je verovatno najpoznatiji članak koji sam objavio o tim pitanjima.

Napisao sam kratak esej o Bosni i Hercegovini neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Odražava se na moje čitanje ustava koji je deo ovog sporazuma. Napisao sam i druge članke o ekonomiji BiH, ali ovo je verovatno taj koji iznosi tvrdnje koje su još uvek zanimljive.

Dokument o Makedoniji, u koautorstvu sa Silvanom Mojsovskom, bio je pokušaj da se sugeriše preusmeravanje u stavu politike koji zagovara MMF za tu zemlju dugo vremena. Tadašnja Vlada ga je kritički dočekala. To je najobimnije delo koje sam napisao o ekonomskim kretanjima u ovoj zemlji.

Opsežni rad o Jugoslaviji, koja se u trenutku pisanja sastojala od Srbije i Crne Gore, velikim delom je rezime onoga što sam napisao o ovoj zemlji ili zemljama. Uključio sam ga u ovu zbirku, jer ilustruje moju procenu 6 političkih stavova koje su zauzele reformističke vlade. O Srbiji i Crnoj Gori sam opširno pisao pre i nakon toga, ali ovaj rad je verovatno bio kontroverzniji od ostalih u trenutku pisanja.

Postoji dug članak o tranziciji i razvoju koji odražava moj rad u Globalnoj mreži za razvoj pri kojoj vodim projekte već više od decenije. Predstavlja rezime poretka, metodologija i nalaza. Nudi opšti pristup ovim pitanjima u kontekstu Balkana.

Još jedan dugački dokument o odloženoj integraciji bavi se troškovima za zemlje, koje, ne samo na Balkanu, biraju da se drže podalje od integracija, posebno od Evropske unije. Oslanja se na jednostavnu metodologiju javnog izbora i posebno se bavi pitanjem korisnosti nezavisne monetarne politike. Ovaj dokument dopunjuje ostale koji se bave regionalnim dezintegracijama na Balkanu.

Predvodnički esej iz ove zbirke takođe može poslužiti kao uvod i napisan je za konferenciju koju je organizovala Banka Grčke, a ažuriran za konferenciju koju je organizovala Nacionalna banka Austrije i pojavio se kasnije u zborniku 2011. godine. To je kratak rezime mog pogleda na interakciju ekonomske nauke i balkanske politike. Pisao sam i dalje na tu temu, ali ovo je najkraća i najaktuelnija izjava.

I na kraju, jedan kratak članak o istoriji razilaženja koji sam napisao za objavljivanje izvora podataka od strane WIIW o balkanskim ekonomijama. To je odraz ekonomske balkanizacije i posledica tog procesa.

Povremeno držim predavanja o balkanskoj ekonomiji, a ova zbirka takođe odražava sklonost mojih studenata ka čitanju materijala koji im dodeljujem. Nadam se da bi se mogao pokazati korisnim i za buduća predavanja.

Vladimir Gligorov

Dodaj komentar