EN

Konferencija “Ne postoji put ka miru, mir je put”

Izdavač:
Fondacija za mir i rešavanje kriza

Autori:
Učesnici konferencije “Ne postoji put ka miru, mir je put”

Prevodioc:
Language Shop

Štampa:
Štamparija Futura

Tiraž:
500 primeraka

pdf icon

Pročitaj knjigu – Konferencija “Ne postoji put ka miru, mir je put”

Dodaj komentar