EN

Boris Vukobrat: Pisma Predsednika

Autor
Boris Vukobrat
Recenzent
Philippe Douste-Blazy
Lektura i korektura
Marina Đorđević
štampa
Čigoja štampa

pdf icon

Ovu publikaciju mozete da čitate ako klikente ovde ili na PDF ikonicu. Ako nemate insatliran PDF Reader, možete ga skinuti sa www.adobe.com.

PREDGOVOR

Započeta septembra 1992. godine sa osnovnom idejom da određeni broj ljudi upozna sa stavovima Fondacije za mir i rešavanje kriza, „Pisma predsednika“ pojavljivala su se najpre jednom mesečno, a onda nešto ređe. U njima je izloženo viđenje jugoslovenske krize, ali i globalnih problema zemalja bivšeg evropskog istoka. Nije bilo važnijeg događaja na koji nismo reagovali, dosledno predlažući mirno rešenje i integraciju celokupnog prostora bivše Jugoslavije u evropske i svetske tokove.
Naše ideje nailazile su na odobravanje onih koji su težili konstruktivnom rešenju ratne i „postdejtonske“ situacije, često inspirišući izvesne diskusije i planove.

Zbog svega toga činilo mi se logičnim da Pisma sada budu integralno objavljena, i da se na taj način najbolje sagleda delovanje Fondacije za mir i rešavanje kriza. U iskušenjima koja su veliki broj aktera jugoslovenskog konflikta često vodila od jednog do drugog ekstrema, Fondacija se trudila da sačuva trezvenost i da svojim predlozima i inicijativama osnaži upravo one koji su nasilno gurnuti na marginu. O beznađu nam je skoro sve poznato, a nadi je ostavljeno veoma malo prostora.

Na tome je zasnovan naš rad i mislim da se to jasno vidi u ovoj knjizi.Istovremeno, još jedno podsećanje na prelomne datume i događaje nalazi svoj duboki smisao u činjenici da je reč o idejama koje su za saveznike imale razum, a za cilj mir, ekonomski razvoj i nove oblike saradnje. To ih stalno čini aktuelnim, a vreme iz dana u dan samo potvrđuje valjanost naših osnovnih načela.

Pariz, septembar 2012. godine
Boris Vukobrat

Dodaj komentar