EN

Izdavač: Fondacija za mir i rešavanje kriza. Autori: Učesnici konferencije “Ne postoji put ka miru, mir je put”. Prevodioc: Language Shop. Štampa:...

Knjiga ,,Neoosmanizam’’ je prvi sintetički pregled nove i ambiciozne turske spoljne politike, čiji je cilj da ta država kroz proces oblikovanja...

Tokom 20. veka fenomen zatvorenog društva bio nam je najizgledniji u Istočnoj Evropi i SSSR-u (ali, svakako, i u Kini i drugim zemljama koje su bile...

Rat koji pustoši moju zemlju, Jugoslaviju, neće trajati zauvek. Jednog dana oružja će se stišati, mir će zavladati, i život će se vratiti u...

Koji su troškovi nacionalističkih politika? Očekivanja su možda optimističnija nego što je opravdano kao što predlaže primer raspada Jugoslavije....

Radovi i eseji prikupljeni u ovoj knjizi pisani su u poslednjih više od 15 godina i uglavnom odražavaju jedan aspekt mog rada otkako sam se...

Započeta septembra 1992. godine sa osnovnom idejom da određeni broj ljudi upozna sa stavovima Fondacije za mir i rešavanje kriza, „Pisma...

Iskreno sam zahvalan svim učesnicima koji su se ovde okupili da prisustvuju prezentaciji moje knjige „Predlozi za novu zajednicu republika bivše...

Okrugli sto „Uloga crkava i verskih zajednica u izgradnji održivog mira na jugoistoku Evrope“ organizovao je CIVIS - Asocijacija nevladinih...