Peace & Crises Management

5. mart 2015. Svetski dan energetske efikasnosti

5. mart 2015. Svetski dan energetske efikasnosti

Peace & Crises Management August 31, 2015 at 8:36 pm 0 comments

TESLIANUM Centar obeležio je 5. marta 2015. Svetski dan energetske efikasnosti u Istraživačkoj stanici PETNICA kod Valjeva TESLIANUM Centar je obeležio Svetski dan energetske efikasnosti posetom Istraživačkoj stanici Petnica. Cilj je bio da se naglasi značaj nauke u ovom domenu a prventstveno podsticanje mladih entuzijastičnih ljudi da razvijaju kreativnost u […]

Read more ›
March 5th 2015 World Energy Efficiency day

March 5th 2015 World Energy Efficiency day

Peace & Crises Management August 31, 2015 at 8:36 pm 0 comments

TESLIANUM Center celebrated WORLD ENERGY EFFICIENCY DAY at PETNICA Science Center near city of Valjevo on March 5 2015 TESLIANUM Center celebrated the World Energy Efficiency Day with an organized visit to the Petnica Science Center. The aim was to emphasize the importance of science in the energy efficiency domain […]

Read more ›
STARS Simpozijum za Lidere Sledeće Generacije

STARS Simpozijum za Lidere Sledeće Generacije

Peace & Crises Management August 31, 2015 at 1:17 pm 0 comments

OČEKUJ NEOČEKIVANO Po samoj definiciji lider je osoba koja ume da osmišljava, vodi i kontroliše razvoj jedne organizacije. A danas kada govorimo o razvoju, samo jedan dolazi u obzir: Održivi razvoj Stars simpozijum koji je u pitoresknom švajcarskom mestašcu Stain am Rhein ugostio sredinom septembra lidere, sadašnje i buduće, ukazao […]

Read more ›
STARS The Symposium for Leaders of the Next Generation

STARS The Symposium for Leaders of the Next Generation

Peace & Crises Management August 31, 2015 at 1:12 pm 0 comments

EXPECT THE UNEXPECTED By definition, a leader is a person who conceptualizes leads and controls the development of an organization. Today, when we speak of development, only one can be taken into consideration: sustainable development. Stars symposium held in a picturesque Swiss village Stein am Rhein in the middle of […]

Read more ›
Gimnazijalac iz Pariza

Gimnazijalac iz Pariza

Peace & Crises Management August 31, 2015 at 12:42 pm 0 comments

U srijedu, 13. novembra, na dan kada obilježavamo dva vijeka Njegoša, Gimnaziju je posjetio g-din Boris Vukobrat, bivši gimnazijalac čiji se poslovni uspjeh i riječ cijene od Pekinga, preko Moskve, sve do Pariza u kome decenijama i živi. Obožavao profesora Nakića O našem bivšem đaku Borisu Vukobratu, njegovom životu, školovanju, izuzetnom […]

Read more ›