5. mart 2015. Svetski dan energetske efikasnosti

TESLIANUM Centar obeležio je 5. marta 2015. Svetski dan energetske efikasnosti u Istraživačkoj stanici PETNICA kod Valjeva

TESLIANUM Centar je obeležio Svetski dan energetske efikasnosti posetom Istraživačkoj stanici Petnica. Cilj je bio da se naglasi značaj nauke u ovom domenu a prventstveno podsticanje mladih entuzijastičnih ljudi da razvijaju kreativnost u domenu nauke koji ih interesuje.

Istraživačka stanica Petnica je izuzetan primer u našem regionu gde se izučavaju kako prirodne tako i društvene nauke pomoću metodologije koja podstiče mlade polaznike da samostalno uče i razvijaju svoje ideje.

U okviru programa usledio je obilazak Istraživačke stanice i njenih departmana uz pratnju direktora Vigora Majića i njegovih saradnika sa posebnom pažnjom na departman fizike gde je instalirana oprema za ispitivanje Belovog eksperimenta, a koju su donirali g. Boris Vukobrat predsednik skupštine TESLIANUM Centra, u saradnji sa svojim strateškim partnerima, Bečkim Institutom za kvantnu optiku i kvantnu informatiku – Institute for Quantum Optics and Quantum Informatics – koji radi pri Austrijskoj Akademiji Nauka i Umetnosti, i Dr. Rankom Lazićem profesoru na Univerzitetu Vorvik, Markom Baćićem, sa Departmana Inženjerskih nauka, Sautvel laboratorija, Oksford i Bojanom Pejić iz UBS AG, Njujork.

Ovakva donacija vraća nadu da postoje pojedinci koji bi zarad budućeg razvoja svog naroda bili spremni da ulože u obrazovanje onih koji su njegova budućnost. Gospodin Vukobrat je veċ 90-ih godina, u doba sankcija, iškolovao troje mladih naučnika iz Petnice na Oksfordu: Ranka Laziċa, Marka Baċiċa i Bojanu Pejiċ.Polaznici petničkih obrazovnih programa, studenti koji dolaze u Petnicu, i školske sekcije, će sada imati priliku da praktično vide kako pojave u kvantnoj mehanici i prirodi funkcionišu. I sve to u Srbiji. Belov eksperiment je prvo postavljen kao misaoni eksperiment 1964. godine. Džon Bel je tada osmislio eksperiment čiji su se rezultati suprotstavili oponentnim teorijama kvantne mehanike. Osam godina kasnije, 1972. godine, eksperiment je i postavljen i konačno je potvrdio Belova očekivanja – da kvantna mehanika dobro opisuje svet oko nas.

U drugom delu programa usledio je Okrugli sto “NAPREDNO NAUČNO OBRAZOVANJE I NEPREKIDNA PODRŠKA NADARENIM UČENICIMA” gde su reč imali g. Filip Buskan bivši Evropski komesar za nauku i istraživanje, gđa Tanja Fridrih Koordinator istraživanja i inovacije za teritoriju Zapadnog Balkana i Mediterana pri glavnom direktoratu Evropske komisije, Nikola Tanić pomoćnik ministra za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Aleksandar Protić, direktor Tesla Memory Project i direktor IS Petnica Vigor Majić.

Govoreći na početku okruglog stola direktor IS Petnica Vigor Majić pomenuo je dostignuća onih koji su u prethodne tri decenije prošli kroz programe u Petnici, podvlačeći značaj brige o zainteresovanim i motivisanim mladim ljudima, još od najranijeg uzrasta. Pomoćnik ministra dr Nikola Tanić je, govoreći u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objasnio na koji način država prepoznaje i podržava mlade talente u nauci, još tokom osnovnih studija, a naročito na doktorskim studijama.

Gospodin Filip Buskan, koji dolazi iz Belgije, je rekao: „Evropska unija je prepoznala ulaganje u nauku i obrazovanje, kao jedan od važnih strateških pravaca razvoja. Vrlo važan segment toga je predstavljanje naučnih i tehnoloških dostignuća širokoj javnosti. Zbog toga je naučno obrazovanje i promocija nauke jedan od važnih stubova naučne politike EU. Vrlo je važno pratiti i podržavati mlade talente od malih nogu. Takva investicija se uvek vrati višestruko.“ „Žao mi je što kao mlad nisam imao priliku da dolazim u instituciju kao što je Istraživačka stanica Petnica. Meni kao fizičaru po osnovnom obrazovanju, i naučniku, bi to mnogo značilo u tim godinama. Uživajte u ovim sjajnim mogućnostima.“ – rekao je gospodin Buskan, obraćajući se na kraju posete Petnici, polaznicima trenutnih programa u ovoj prestižnoj instituciji.

Nakon Okruglog stola polaznicima svih grupa programa Petnice prisutnim u glavnoj sali obratili su se Vigor Majiċ, Boris Vukobrat, Ranko Laziċ, Filip Buskan i Aleksandar Protiċ. Mirjana Prljeviċ je u ime TESLIANUM centra predstavila misiju centra i programe namenjene mladima, te su svim učesnicima podeljeni kalendari TESLIANUM centra sa željom da se polaznici još bliže upoznaju sa likom i delom Nikole Tesle. Takodje, Aleksandar Protiċ i Mirjana Prljeviċ pozvali su sve prisutne da pogledaju elektronsko izdanje knjige “The Essential Nikola Tesla: Peace Building Endeavor“ koja je premijeru engleskog izdanja imala na univerzitetu Harvard, a u Srbiji, upravo ovde u IS Petnica. Odabranih par primeraka od ukupno 333 primerka uručeni su Filipu Buskanu, Tanji Fridrih, Borisu Vukobratu, Nenadu Kostiċu, Nataly Vukobrat, Vigoru Majiċu i Nikoli Boziċu u ime IS Petnica.

Originalna vest - http://www.teslianum.com/serbian/events-13.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>