Featured Foundation Events

 • 5. mart 2015. Svetski dan energetske efikasnosti

  5. mart 2015. Svetski dan energetske efikasnosti

  TESLIANUM Centar obeležio je 5. marta 2015. Svetski dan energetske efikasnosti u Istraživačkoj stanici PETNICA kod Valjeva TESLIANUM Centar je obeležio Svetski dan energetske efikasnosti posetom Istraživačkoj stanici Petnica. Cilj je bio da se naglasi značaj nauke u ovom domenu a prventstveno podsticanje mladih entuzijastičnih ljudi da razvijaju kreativnost u […]

 • March 5th 2015 World Energy Efficiency day

  March 5th 2015 World Energy Efficiency day

  TESLIANUM Center celebrated WORLD ENERGY EFFICIENCY DAY at PETNICA Science Center near city of Valjevo on March 5 2015 TESLIANUM Center celebrated the World Energy Efficiency Day with an organized visit to the Petnica Science Center. The aim was to emphasize the importance of science in the energy efficiency domain […]

 • Nova saznanja o Nikoli Tesli predstavljena na Harvardu

  Nova saznanja o Nikoli Tesli predstavljena na Harvardu

  Centar ze evropske studije Univerziteta Harvard i Harvardovo Južnoslovensko društvo organizovali su juče, 11. februara 2015. panel koji je predstavio novo lice čuvenog pronalazača Nikole Tesle. Tesla je jedan od retkih naučnika koji se posvetio sprečavanju ratova kroz tehnološka dostignuća. Radio je na nekoliko izuma cija je svrha zaustavljanje oružanih […]

 • New knowledge about Tesla, presented at Harvard

  New knowledge about Tesla, presented at Harvard

  Center for European Studies at Harvard University and Harvard South Slav society organized yesterday, on 11 February 2015 panel who presented the new face of the famous inventor Nikola Tesla. Tesla one of the few scientists who are dedicated to preventing wars through technological achievements. He has worked on several […]

 • STARS Simpozijum za Lidere Sledeće Generacije

  STARS Simpozijum za Lidere Sledeće Generacije

  OČEKUJ NEOČEKIVANO Po samoj definiciji lider je osoba koja ume da osmišljava, vodi i kontroliše razvoj jedne organizacije. A danas kada govorimo o razvoju, samo jedan dolazi u obzir: Održivi razvoj Stars simpozijum koji je u pitoresknom švajcarskom mestašcu Stain am Rhein ugostio sredinom septembra lidere, sadašnje i buduće, ukazao […]